Referencie - TRANSTUFF

Realizované projekty

Naše referencie

Devínska nová ves, Bratislava a okolie, Záhorie...


Služby našej spoločnosti sú určené pre širokú verejnosť ako aj pre firmy pôsobiace v stavebnom sektore.

Výkopové práce základov Bratislava
Výkop základových pásov pre RD
Rekonštrukcia parovodu
Výstavba parkovacieho státia
Hrubé terénne úpravy Bratislavský hrad
Terénne úpravy pri výstavbe RD
Úprava verejného priestranstva
Archeologický výskum pred výstavbou haly VW BA
Výkop pre kanalizačnú šachtu
Pokládka teplovodnuých rúr
Oprava vodovodného potrubia